Wie kan pleegouder worden?

Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden: alleenstaanden, echtparen, homoseksuele stellen, samenwonenden, met of zonder kinderen. Het belangrijkst is dat u stevig in uw schoenen staat en een kind veiligheid en stabiliteit kunt bieden. Want pleegkinderen zijn niet zomaar uit huis geplaatst.

Pleegouder worden is een grote stap. Daarom wordt ter voorbereiding op het pleegouderschap met u een selectietraject doorlopen.

Selectieprocedure pleegouderschap

Het draait vooral om voorbereiding. Goede voorbereiding en begeleiding. Dit helpt u in geval van moeilijke situaties. De Rading zorgt voor die voorbereiding en begeleiding evenals voor begeleiding na de plaatsing.

Dit zijn de stappen die tijdens het selectietraject worden doorlopen:

Gezinsonderzoek

Als u zich aanmeldt, controleert De Rading eerst een aantal zaken. Bijvoorbeeld of er medische of juridische bezwaren zijn tegen uw pleegouderschap. Na deze check, op basis van landelijk vastgestelde normen, volgt een intakegesprek. Daarin bespreekt u samen met een gezinsonderzoeker uw mogelijkheden.

Voorbereiding

U neemt deel aan een aantal groepsgesprekken en aan één of meer individuele gesprekken. Van die gesprekken wordt een verslag gemaakt dat u vervolgens ter correctie en goedkeuring toegestuurd krijgt.

Acceptatie en duur van de procedure

Een team van hulpverleners bespreekt daarna uw gespreksverslagen en bekijkt uw geschiktheid als pleegouder. Hun oordeel wordt gebaseerd op de jeugdzorgwet en de ministeriële pleegzorgregeling. De gezinsonderzoeker laat u aansluitend weten wat de uitkomst is en of u wordt opgenomen in het netwerk van pleegouders. Daar ontvangt u een schriftelijke bevestiging van.

De procedure om pleegouder te worden duurt ongeveer drie tot zes maanden. Na goedkeuring kan het nog enige tijd duren voordat een pleegkind bij u geplaatst wordt. Er moet immers een goede match zijn tussen u en het kind. Bovendien speelt ook de pleegzorgvorm die u heeft gekozen een rol.

Bemiddeling

De aanmelding van een pleegkind wordt altijd vergeleken met de potentiële pleegouders in ons bestand. Want we zoeken naar de beste oplossing voor het kind.

Als u de juiste match bent, starten we een bemiddelingstraject: de pleegzorgwerker stelt een koppelingsvoorstel op en bespreekt dit met u. Vervolgens vindt er overleg tussen u, De Rading en de plaatsende instelling plaats. Als dit overleg positief wordt afgesloten, is de plaatsing een feit en wordt u pleegouder!

Bij een langdurige plaatsing kan een kennismakingstraject deel uitmaken van de procedure. Hierbij krijgen u en het kind de tijd om elkaar te leren kennen.