Super gewone mensen gezocht in Woerden en Oudewater

Super gewone mensen gezocht in Woerden en Oudewater

In Nederland wonen ongeveer 20.000 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Hun ouders kunnen (tijdelijk) niet voor ze zorgen. Vaak vanwege complexe problemen. Omdat er een tekort is aan pleeggezinnen in Woerden en Oudewater  en omgeving starten de gemeenten - in samenwerking met pleegzorgorganisaties De Rading, Youké, Timon en WSG - een wervingscampagne. Daarin gaat zij op zoek naar ‘super gewone mensen’

Pleegzorg is de normaalste zaak van de wereld vinden pleegouders

In de afgelopen 10 jaar is het aantal pleegkinderen met 70% gestegen. Om voor die kinderen een (tijdelijk) thuis te vinden, zijn meer pleeggezinnen en pleegouders nodig die:

  • een bekend kind in huis nemen (netwerkpleegzorg)
  • een onbekend kind opvangen (bestandspleegzorg)
  • biologische ouders gedeeltelijk ondersteunen (deeltijdpleegzorg)

Op www.supergewonemensengezocht.nl vindt u ervaringsverhalen van oud-pleegkinderen, pleegouders en ouders. Onder meer het verhaal van Marlou. Zij was vanaf haar 30e pleegmoeder voor een 16-jarige jongen. Om de week was hij een weekend bij haar en die waren eigenlijk verrassend normaal. Marlou: ‘Je hoeft echt niet elke week naar Duinrell. Gewoon samen boodschappen doen is al genoeg.’

Bent u of kent u de gewone m/v die een pleegkind wil opvangen?

Dat pleegouderschap alleen is weggelegd voor mannen en vrouwen die opvoedingsexperts zijn, is dus een misverstand. Bij pleegzorg gaat het er vooral om dat u uw huis en hart openstelt voor een kwetsbaar kind en het laat meedraaien in uw gezin. 

Meer weten? Meld u aan voor de informatieavond van 24 mei!

Om te zorgen dat pleegzorg hét gesprek van de gemeente wordt, organiseren Woerden en Oudewater- samen met de al genoemde pleegzorgorganisaties - een vrijblijvende informatiebijeenkomst.

Programma

  • Een korte presentatie over pleegzorg
  • Een ervaren pleegouder vertelt
  • Vragen stellen aan pleegzorgprofessionals

Tijd en plaats

De informatieavond duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur en vindt plaats in het stadhuis van de gemeente Woerden, Blekerijlaan 45 (zij ingang van gebouw De Bleek).

Aanmelden

Meld u per mail aan bij de gemeente Woerden en Oudewater, via een email aan alkema.a@woerden.nl of via 06-25634532 (Anniek Alkema).

U bent van  harte welkom!

 

Voor meer informatie over deze wervingsactie:  www.supergewonemensengezocht.nl, www.pleegzorg.nl, www.woerden.nl, www.oudewater.nl