Pleegzorg helpt bij opgroeien en opvoeden

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Helaas is dit niet voor ieder kind weggelegd. Bijvoorbeeld doordat er thuis problemen zijn en het beter is dat een kind (tijdelijk) ergens anders woont. Zoals een pleeggezin. Die vorm van hulp heet pleegzorg. Pleegouders nemen in dat geval voor korte of langere tijd de zorg voor het kind over. Uitgangspunt daarbij is dat het kind weer naar huis terugkeert als dat kan.

Verschillende vormen van pleegzorg

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van het kind (plus zijn gezin) en de pleegouders bestaan verschillende vormen van pleegzorg. Als familie of bekenden pleegzorg verlenen, spreken we van netwerkpleegzorg. Wanneer dit niet mogelijk is, kijken we in ons eigen bestand van pleegouders die al zijn voorbereid op het pleegouderschap. Dit heet reguliere pleegzorg of bestandspleegzorg.

Netwerkpleegzorg

Familie of bekenden nemen opvoeding over

Wij zien het liefst dat familieleden, vrienden of kennissen van het gezin de zorg voor een kind (tijdelijk) overnemen. Zoals een opa en/of oma, een tante, een vriend van de familie, of iemand uit de kerk of buurt.

Bij de begeleiding van netwerkpleeggezinnen krijgt loyaliteit veel aandacht vanwege de onderlinge banden tussen pleegouders, ouders, andere belangrijke familieleden en pleegkind. 

Reguliere pleegzorg of bestandspleegzorg

Deelpleegzorg - Bijvoorbeeld alleen in weekenden

Deze vorm van pleegzorg wordt in deeltijd aangeboden. Het kan gaan om regelmatig een weekend (een tot twee weekenden per maand), een aantal dagen in de maand en/of een deel van de vakantieperiode.

Deelpleegzorg ontlast (pleeg)ouders en creëert rust voor het aanpakken van persoonlijke problemen. Het kan helpen om uithuisplaatsing te voorkomen. Soms wordt het ingezet in combinatie met plaatsing in een leefgroep.

Hulpverleningsvariant - Rust en ruimte voor pleegkind

Doorgaans starten alle pleegzorgplaatsingen als hulpverleningsvariant. Het pleeggezin neemt (tijdelijk) de dagelijkse zorg voor het kind over. Tijdens die periode werken ouders aan hun problemen om veilig thuis wonen voor hun kind mogelijk te maken.

Het belangrijkste wat pleegouders in die tijd doen, is zorgen voor een veilige en voorspelbare woonplek voor het kind. Want vóór de plaatsing heeft hij/zij vaak al veel meegemaakt.

Bij de hulpverleningsvariant van pleegzorg is alles gericht op terugkeer naar huis. Kan dit niet binnen een redelijke termijn, dan gaat deze vorm over in de opvoedingsvariant.

Opvoedingsvariant - Kind blijft definitief bij pleegouders

Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat een kind niet meer bij zijn ouders kan wonen. Het pleegkind groeit in dat geval voor onbepaalde tijd bij pleegouders op. De opvoeding en dagelijkse zorg liggen dan bij pleegouders.

Maar ouders blijven altijd ouders en familie blijft familie. Ouders worden daarom nauw betrokken bij de opvoeding van hun kind. Ook worden ze begeleid bij het inkleuren van hun veranderde rol als ouder.

Crisisopvang - Wanneer acuut opvang nodig is

Als een gezin in een crisis terechtkomt en een kind van het ene op het andere moment niet meer thuis kan wonen, is direct opvang nodig.

Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk om in een pleeggezin te komen waar het kan blijven zo lang dat nodig is. Daarom vragen wij pleegouders die beschikbaar zijn voor de hulpverleningsvariant of opvoedingsvariant, of zij ook kinderen willen opvangen vanuit een crisissituatie.