Veelgestelde vragen pleegzorg

Kan iedereen pleegouder worden?

Wanneer uw pleegouder wilt worden, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals tenminste 21 jaar zijn. De Rading vraagt dan voor u een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Wat de samenstelling van uw gezin betreft zijn er geen voorwaarden. U kunt gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Uw leefsituatie dient alleen wel stabiel te zijn omdat het belangrijk is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Bovendien is het belangrijk dat u tijd en ruimte heeft om voor een pleegkind te zorgen.

Wat zijn de rechten van ouders als hun kind in een pleeggezin woont?

Ouderschap is het exclusieve recht van ouders en is niet overdraagbaar. Ouders hebben recht op informatie over hun kind. Daarnaast worden ouders betrokken bij het opstellen van het hulpverleningsplan. Daarin zijn termijnen en doelen van de hulpverlening, evenals afspraken over bijvoorbeeld een bezoekregeling, vastgelegd. 

Goede communicatie en samenwerking zijn voor een pleegkind belangrijk. Ouders houden een belangrijke rol in het leven van hun kind. De pleegzorgwerker helpt bij het bespreken van de wederzijdse verwachtingen en het maken van afspraken.

De situatie in het gezin van mijn dochter is niet in orde. Kan ik pleegouder worden?

In dit soort situaties wordt de opvang van een kind vaak informeel geregeld en helpen de grootouders. Dit kan een goede en voor het kind vertrouwde oplossing zijn. Maar u kunt het ook officieel regelen via netwerkpleegzorg. In dat geval ontstaan er minder snel  meningsverschillen over bijvoorbeeld de opvoeding of financiën en worden afspraken gemaakt over begeleiding vanuit De Rading en een financiële vergoeding.

Om pleegouder van uw kleinkind te worden, is een indicatie/verwijzing nodig. Dit betekent dat wordt onderzocht of pleegzorg de beste oplossing is. Daarna toetst De Rading of u aan de criteria voor pleegouderschap voldoet.

Hoe lang duurt het voordat ik een pleegkind in huis krijg?

De procedure om pleegouder te worden duurt ongeveer drie tot zes maanden. Na goedkeuring kan het nog enige tijd duren voordat een pleegkind bij u geplaatst wordt. Er moet immers een goede match zijn tussen u en het kind. Bovendien speelt ook de pleegzorgvorm die u heeft gekozen een rol.

Wat moet ik allemaal regelen voordat het pleegkind in huis komt?

Dat leest u in deze Checklist start pleegzorg!