U en uw kind

U bent en blijft de professional als het om de zorg voor uw kind gaat. U krijgt daarom hulp vanuit het idee dat ouders verantwoordelijk zijn én blijven voor de opvoeding van hun kind.

Samen met u en belangrijke personen in uw omgeving, stellen we vast welke hulp nodig is voor het aanpakken van uw problemen. En wat nodig is om ervoor te zorgen dat uw gezin in de toekomst, mogelijk met hulp van mensen uit uw eigen (familie) netwerk, weer op eigen kracht verder kan.