Transformatie jeugdhulp: positie cliënt verbeteren

De nieuwe jeugdwet en stelselwijziging zijn er op gericht om de kwaliteit van de jeugdhulp en de positie van de cliënt te verbeteren. De Rading omarmt deze ontwikkeling en zet zich in voor effectieve en efficiente jeugdhulp waarin cliënten zich gehoord voelen. 

Cliëntperspectief centraal

De hulpvraag van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders/verzorgers staat centraal. Wij werken samen met de cliënt en zijn systeem zo snel als mogelijk toe naar een gewenst doel.  Dit kan bijvoorbeeld door:

  • het creëren van een veilig en gezonde leefomgeving thuis zijn
  • terug naar huis gaan
  • zelfstandig wonen
  • opgroeien in een pleeggezin
  • als dat niet mogelijk is in een gezinshuis of andere woonvorm
     

Hulp in de eigen leefomgeving

De hulp wordt zo dicht mogelijk bij kinderen, jongeren en hun gezinnen georganiseerd. We sluiten aan bij een zo gewoon mogelijke opvoedingssituatie en ontwikkeling. Onze hulp is aanvullend en aansluitend bij de eigen kracht van het gezin en basishulp uit het lokale veld, en zo kort en licht mogelijk.  Door onze kennis en ervaring te delen met het lokale veld versterken we de basishulp en dringen de zwaardere specialistische jeugdhulp terug.

Geen kind tussen wal en schip 

Sommige kinderen, jongeren en hun gezinnen hebben zulke meervoudig complexe hulpvragen dat basishulp onvoldoende toereikend is. Of het nu gaat om ernstige gedragsproblemen, een licht verstandelijke beperking, seksespecifieke, psychische of psychiatrische problematiek: De Rading biedt een samen met haar samenwerkingspartners een dekkend aanbod  van gespecialiseerde hulp. Onze medewerkers zetten zich onvoorwaardelijk voor deze kinderen, jongeren en hun gezinnen in, ongeacht de complexiteit van de problemen.  Wij brengen continuïteit aan in het leven van kinderen wanneer dat er niet is.

Kwaliteit van hulp

Als aanvullende gespecialiseerde hulp nodig blijkt te zijn, levert De Rading dit op kwalitatief hoogwaardige manier en zo effectief en efficiënt mogelijk. Het is onze opdracht om onze kennis en expertise op hoog niveau te houden en daarin te blijven investeren. Wij innoveren onze hulpverlening waarbij de vraag en behoefte van kinderen, jongeren en hun gezinnen ons uitgangspunt is. Doorlopend monitoren wij onze activiteiten om de effecten van onze hulp te meten en te verbeteren. Zo waarborgen wij de kwaliteit van onze hulp. Voor dit moment en voor de toekomst.