Samenwerken voor het kind en gezin

De Rading omarmt de veranderingen in de jeugdzorg waarbij de zorg zo dicht mogelijk bij het gezin wordt georganiseerd. Preventie, vroeg signaleren van problemen en snelle inzet van opvoedondersteuning zal grotere problemen veelal voorkomen. Veelal.... want helaas weten we ook dat er gezinnen zijn die ernstige en complexe problemen kennen die een specialistische aanpak nodig hebben.

In dat geval staat De Rading de lokale hulpverlener graag terzijde met haar jarenlange expertise op het gebied van complexe opvoedproblemen. Zo kunt u ons consulteren als de oplossing een meer specialistiche aanpak vraagt. Wij denken graag vanuit onze expertise en ervaring met u mee om zo de hulp dichtbij het gezin te houden. U kunt ons ook inzetten voor een specialistische interventie, waarbij ouders korte en intensieve opvoedingsondersteuning vragen.

Het specialisme van De Rading zit echter vooral in die situaties waar ouders, tijdelijk, de opvoeding niet meer op een veilige wijze kunnen vormgeven en waarbij uithuisplaatsing onvermijdelijk lijkt. We kijken samen met u welke vorm van opvang het meest gewenst en doeltreffend is. Daarbij gaan we in eerste instantie altijd uit van (deeltijd)pleegzorg en dan met name binnen het netwerk. We helpen het gezin verder met uitgebreide netwerkverkenning, pleeggezinsonderzoek en begeleiding van het pleeggezin en de ouders.

Daarnaast biedt De Rading specialistische woonvormen gericht op een specifieke doelgroep. Zo bieden Het Meidenhuis en Fides hulp aan meiden die slachtoffer zijn van een misbruikrelatie. Met Zelfstandigheidstraining bereiden we jongeren voor op een zelfstandig leven buiten de jeugdhulpverlening.