Uw rechten en plichten

Wanneer uw kind hulp krijgt van De Rading heeft het bepaalde rechten en plichten. Dit geldt ook voor u. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over uw kind en bent u verantwoordelijk voor uw kind.

Recht op inzage

Tijdens het hulpverleningstraject wordt informatie over uw kind in een dossier bijgehouden. Dit dossier kunt u inzien tenzij het iemand schade toebrengt. De inhoud van het dossier bevat persoonlijke gegevens en informatie over de hulpverlening. Het hulpverleningsplan maakt bijvoorbeeld ook deel uit van het dossier. Is uw kind ouder dan 16 jaar, dan heeft u toestemming van hem/haar nodig om het dossier te mogen inzien.

Ouderbijdrage

Als ouder bent u financieel verantwoordelijk voor uw kind (tot 21 jaar). Dit heet de onderhoudsplicht. Dit betekent dat u de kosten voor verzorging en opvoeding moet betalen. Hierbij maakt het geen verschil of uw kind thuis woont, op een locatie van De Rading of bij een pleeggezin. Daarom geldt bij al onze voorzieningen een verplichte ouderbijdrage. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) stelt het bedrag vast en int de bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, de hulpvorm en het aantal dagen per week dat het kind uit huis is geplaatst.

Als uw kind studiefinanciering ontvangt of werkt, hoeft u geen ouderbijdrage te betalen. Op de website van het LBIO vindt u meer informatie.

Klachtrecht

De Rading doet er alles aan uw kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Bijvoorbeeld over een beslissing of afspraak. Dit bespreken we graag met u. Komen we er samen niet uit, dan kunt een klacht indienen. U leest hier hoe de klachtenregeling werkt.

Het is ook mogelijk om de hulp van een vertrouwenspersoon van het AKJ in te schakelen. Bij hem/haar kunt u uw verhaal in vertrouwen kwijt. Het AKJ kan u ook helpen bij het indienen van uw klacht.

Privacy

Het privacyreglement vindt u hier.