Pleegzorgbegeleider Sandra vertelt

"Binnen pleegzorg houd ik mij bezig met plaatsingen die vanuit een crisis starten. Het gaat dan om één of meer kinderen uit een gezin die met spoed uit huis worden geplaatst. Bijvoorbeeld omdat er ernstige zorgen zijn over de veiligheid thuis. Of dat ouders door omstandigheden tijdelijk afwezig zijn. Dit zijn altijd aangrijpende verhalen."

Kind(eren) en ouders in een crisis snel duidelijkheid geven over wat daarna volgt, daar doe ik mijn best voor

"Het is voor zowel ouders als kind(eren) belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over hoe het verder gaat nadat een crisis is ontstaan. Zo zoek ik bijvoorbeeld uit:

  • Wat heeft het kind meegemaakt?
  • Wat heeft het kind nodig van zijn opvoeders? 
  • Welke ondersteuning hebben ouders zelf nodig om de opvoeding weer op zich te kunnen nemen?"
     

Zorgvuldige matching met pleeggezin is belangrijk

"Wanneer een kind naar een pleeggezin moet, is zorgvuldige matching belangrijk: welk pleeggezin past het best bij dit specifieke kind? En kan het daar langer blijven mocht dit nodig zijn?"

Telefonisch onzekerheid ouders wegnemen en bezoekafspraak maken volgen snel na uithuisplaatsing

"Het is de bedoeling om de dag na plaatsing de ouders te bellen. Op de eerste plaats om mijzelf voor te stellen. Direct gevolgd door ze te vertellen hoe het met hun kind gaat. Want ouders verkeren na een (crisis)uithuisplaatsing vaak in grote onzekerheid. Ze zijn geschrokken en/of boos over de situatie.

Door ouders zo snel mogelijk te bellen neem ik alvast wat van hun onzekerheid weg. Bovendien worden ze op die manier vanaf het begin betrokken bij het naar huis mogen terugkeren van hun kind.

Aan het eind van het telefoongesprek maak ik op korte termijn een bezoekafspraak zodat ouders en kind zien dat ze elkaar niet kwijt zijn."

Goed oudercontact is waardevol

"Als pleegzorgbegeleider vind ik contact met ouders zeer waardevol. Voor alle ouders geldt dat zij zielsveel van hun kind(eren) houden en het beste willen. Maar door onmacht lukt het (tijdelijk) niet om hun kind(eren) de benodigde basis en stabiliteit te geven.

Ik merk dat zodra je echt naar ouders luistert, je ze bij de situatie betrekt en ze serieus neemt, er een goede basis voor een gesprek én het gezamenlijke doel ontstaat: zorgen dat hun kind veilig en gezond kan opgroeien!"