Pleegzorg informatieavond en -pakket

De Rading organiseert twee keer per maand een informatieavond voor mensen die erover nadenken pleegouder te worden. Daarbij gaat het over opvangen van een onbekend pleegkind. 

Het bijwonen van een informatieavond is vrijblijvend. U hoort dan onder meer wat het betekent om een pleegkind in huis te hebben. Ook komen praktische zaken aan bod. Zoals de voorwaarden waaraan een pleeggezin moet voldoen en hoe de procedure om pleegouder te worden verloopt. 

Om u zo uitgebreid en volledig mogelijk te informeren over pleegzorg, is er naast een pleegzorgmedewerker van De Rading ook een ervaren pleegouder aanwezig. Zij vertellen u vanuit verschillende perspectieven meer over pleegouderschap. Zowel over de mooie en leuke kanten, maar ook over de lastige kanten ervan.

Uiteraard krijgt u uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.

Een informatieavond start om 19.30 uur en duurt ongeveer twee uur.

Pleegzorg informatieavond bijwonen?

Meld u telefonisch aan via 030 - 272 43 53. In de kalender ziet u wanneer en waar de informatieavonden plaatsvinden.

Pleegzorg informatiepakket ontvangen?

Vraag er telefonisch een aan via het secretariaat op 030 - 272 43 53 of mail naar pleegzorg@rading.nl.

Noot

Is er een kind in uw netwerk dat een pleeggezin nodig heeft en overweegt u hem/haar in uw gezin op te nemen?
Neem dan s.v.p. rechtstreeks contact met ons op omdat die procedure anders verloopt.