Pleegouders staan er niet alleen voor

Een pleegkind opvoeden is iets anders dan uw eigen kinderen groot brengen. U kunt met gedrag geconfronteerd worden dat andere (opvoedings)vaardigheden vraagt.

Pleegzorgbegeleider ondersteunt pleegouders vóór en tijdens plaatsing

De pleegzorgbegeleider bezoekt pleegouders thuis en is eerste aanspreekpunt voor alles wat met hun pleegkind te maken heeft. Hij/zij begeleidt pleegouders variërend van een keer in de zes weken tot intensief, wat neerkomt op een keer in de twee weken. Dit is voor elk pleeggezin zo. Ongeacht of pleegouders een kind als regulier pleeggezin opvangen of als netwerkpleeggezin.

Begeleidingsgesprekken pleegzorg

Tijdens de zes- of tweewekelijkse bezoeken bespreken pleegouders met hun pleegzorgbegeleider:

 • Hoe het met hun pleegkind gaat
 • Hoe zijn/haar ontwikkeling vordert
 • Hoe het met het eigen gezin en/of kind(eren) gaat
   

Ook geeft de pleegzorgbegeleider tips, pedagogische adviezen en informatie over bijvoorbeeld (financiële) regelingen en procedures.

Zodra de plaatsing afloopt, evalueert de pleegzorgbegeleider met pleegouders het verblijf van hun pleegkind.

Hulpverleningsplan pleegzorg

De pleegzorgbegeleider schrijft, in overleg met het kind en zijn ouders, een hulpverleningsplan. In het hulpverleningsplan staan afspraken over:

 • Doel van de plaatsing
 • Duur van de plaatsing
 • Pleegzorgbegeleiding
 • Contact met ouders
   

Als alle betrokkenen het hulpverleningsplan hebben ondertekend, staat het vast. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Extra ondersteuning pleegzorg

Pleegouders kunnen geconfronteerd worden met ongebruikelijke situaties. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een kind met hechtingsproblemen? Of met een kind dat seksueel misbruikt is?

Naast intensiever contact met de pleegzorgbegeleider zijn er ook extra ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van:

(Gratis) cursussen en trainingen voor pleegouders

Bekijk hier het opleidingsaanbod