Samenwerken met ouders

Ook al woont een kind om wat voor reden dan ook niet meer thuis maar bij pleegouders, ouders blijven altijd ouders en een rol spelen in het leven van hun kind. Daarmee ook in dat van pleegouders.

Ouder-kind-contact belangrijk voor ontwikkeling pleegkind

Contact tussen ouder(s) en kind is belangrijk voor zijn/haar identiteitsontwikkeling en gevoel van eigenwaarde. Het helpt ouders wanneer pleegouders hen bij hun kind betrekken. Bijvoorbeeld door te worden meegevraagd naar een voetbaltraining, schoolmusical, kappersbezoek of speeltuin, en door het pleegkind tijdens feestdagen iets voor zijn/haar ouders te laten maken. Dit bevordert de samenwerking en is fijn voor het pleegkind.

In het pleegzorgcontract is daarom een omgangsregeling opgenomen waarin pleegouders verklaren hieraan mee te werken.

Pleegzorg omgangsregeling ouder-kind

Een omgangsregeling loopt uiteen van:

  • Telefooncontact
  • Thuisbezoek van ouders bij pleegouders of gezinshuis
    Wanneer dit prettiger is, kan een thuisbezoek ook op neutraal terrein of bij De Rading zijn.
  • Logeren bij ouders of ander familielid