Pleegouderraad (POR)

De Pleeguderraad (POR) is een betrokken groep vrijwillige pleegouders die georganiseerd en kritisch meedenkt over hoe pleegzorg kan verbeteren.

Wat doet de POR?

De POR oefent invloed uit op het pleegzorgbeleid van De Rading door (gevraagd en ongevraagd) te adviseren en door advies- of instemmingsaanvragen te beoordelen. Bijvoorbeeld over:

 • Een nieuwe dienst
 • De veranderende organisatie
 • Het protocol kindermishandeling

Lees meer in deze Pleegouderraad-folder

Contactgegevens POR

E-mail: por@rading.nl (gaat rechtstreeks naar de voorzitter)
Telefoon: 06 - 457 887 58 (Ron Hortensius, vertrouwenspersoon POR)

De POR is eventueel ook per gewone post bereikbaar:

Pleegouderraad De Rading
T.a.v. Secretariaat POR
p/a Pahud de Mortangesdreef 61
3652 AB  Utrecht

Leden Pleegouderraad

 • Maxim van der Vliet, voorzitter
 • Ron Hortensius, vertrouwenspersoon
 • Egbert Oppenhuizen
 • Martijn Claus
 • Mariëlle Stegeman
 • Debby Enkelaar, ambtelijk secretaris
   

Wettelijk verplicht

Sinds 1 juli 2013 is elke voorziening voor pleegzorg verplicht een Pleegouderraad (POR) te hebben. De POR vindt het belangrijk om een afspiegeling te zijn van ALLE pleegouders: netwerkpleegouders, bestandspleegouders, weekendpleegouders, zowel in de opvoed- als crisisvariant en zowel parttime als fulltime.