'Hoe overleef ik mijn (pleeg)ouders' groep genomineerd voor Alliantieprijsvraag Inhuisplaatsen

De Rading is met de ‘Hoe overleef ik mijn (pleeg)ouders?'-groep genomineerd voor de Alliantieprijsvraag Inhuisplaatsen!  De jury van Alliantieprijsvraag ’Inhuisplaatsen’ heeft uit 47 inzendingen zes initiatieven gekozen die in aanmerking komen voor een van de drie beschikbare prijzen.  Op 13 oktober maakt de jury de winaars bekend van Alliantie Award, de Innovatieprijs Kind in Gezin, en de Aanmoedigingsprijs Inhuisplaatsen. De prijsuitreiking vindt plaats in het Schaffelaartheater in Barneveld.

Naast onze eigen inzending dingen we indirect nog een keer mee. Een van de andere genomineerde is de Online Pleegouderacademie van Stichting Kinderpostzegels en Augeo. De Rading heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze pilot  over online leren voor pleegouders. Deskundigheidsbevordering voor pleegouders wordt door de online academie haalbaar en laagdrempelig.

Alliantie Kind in Gezin is ontstaan uit een initiatief van de Rudolphstichting, Gezinshuis.com, Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Deze organisaties zijn met elkaar verbonden door het inzicht dat de zorg voor jeugd in Nederland beter en duurzamer kan en de bereidheid en het enthousiasme om hier een bijdrage aan te leveren.