Week van de Pleegzorg 2016

De Week van de Pleegzorg 2016

Van 29 oktober t/m 6 november wordt voor de tweede keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd.Het doel van deze actieweek is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. In deze week worden in heel het land uiteenlopende activiteiten georganiseerd door de pleegzorgaanbieders, zo ook door De Rading (zie agenda).

Samenwerken cruciaal voor sterke pleegzorg

Het thema van deze tweede Week van de Pleegzorg is ‘SamSam voor Samira en Samuel’. Met andere woorden: goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, pleegouders en jeugdhulp is cruciaal voor sterke pleegzorg. Want dit zorgt ervoor dat elk kind dat (tijdelijk) niet bij zijn ouders kan wonen, toch in een normale gezinssituatie opgroeit.

Nieuwe pleeggezinnen hard nodig

De Week van de Pleegzorg is ook bedoeld om nieuwe pleegouders te werven. Door de diversiteit en vraag zijn er te weinig pleeggezinnen beschikbaar om voor alle pleegkinderen de perfecte match te kunnen maken. Dit geldt vooral voor kinderen in de basisschoolleeftijd en pubers.

Allerlei activiteiten in ‘t land

Om zo veel mogelijk ogen op pleegzorg gericht te krijgen, worden speciaal voor de Week van de Pleegzorg uiteenlopende activiteiten georganiseerd voor onder meer (aspirant) pleegouders en belangstellenden. Op www.weekvandepleegzorg.nl leest u welke activiteiten bij u in de buurt worden georganiseerd.