VN maakt remake hit Spice Girls voor vrouwenemancipatie

VN maakt remake hit Spice Girls voor vrouwenemancipatie

De remake van de videoclip 'Wannabe'  is een initiatief van The Global Goals for Sustainable Development en heeft als doel aandacht vragen voor gendergelijkheid en vrouwenemancipatie. In de video komen dingen aan bod zoals geweld tegen vrouwen, kindhuwelijken, onderwijs en gelijke lonen. Klik hier om de video via YouTube te bekijken.

The Global Goals for Sustainable Development (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) is een programma dat in januari 2016 van start is gegaan. In het programma staan zeventien doelen die voor 2030 bereikt moeten zijn. Deze doelen zijn opgesteld in 2015 tijdens een VN-top. Ze moeten de millenniumdoelstellingen vervangen die in 2015 zijn komen te vervallen .Met de hashtag #WhatIReallyReallyWant roept de VN jonge vrouwen over de hele wereld op om met een foto te laten zien wat zij belangrijk vinden op het gebied van gendergelijkheid.

De Rading ondersteunt deze actie op Twitter en Facebook om zo aandacht te vragen voor respect en zelfvertrouwen voor jonge meiden.