PPI (pleegouder-pleegkind interventie) bewezen effectief

De PPI helpt pleegouders om goed in te spelen op de behoeften van een pleegkind jonger dan 4 jaar. Dat blijkt uit onderzoek waarop jeugdpsychiater Hans van Andel in december 2015 is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Rading heeft sinds 2010 geparticipeerd in het RCT onderzoek dat Hans van Andel hiervoor deed.  

Baby's en peuters die in een pleeggezin worden geplaatst, reageren vaak door zich terug te trekken. Het risico is dat pleegouders denken dat de plaatsing goed verloopt, omdat het kind geen probleemgedrag vertoont en niet vraagt om steun, terwijl het kind zich in het gezin niet veilig voelt. Als het pleegouders lukt om een veilige gehechtheidsrelatie op te bouwen met het kind, neemt de kans op een succesvolle plaatsing toe. De PPI ondersteunt hier op een succesvolle manier bij en is inmiddels door het NJi erkend. 

De PPI is een kortdurende interventie die bestaat uit zes sessies bij het pleeggezin thuis. Hierbij wordt gebruik gemaakt opnames van de interactie tussen pleegouders en hun pleegkind. De PPI wordt bij ons uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide PPI medewerkers. Na de interventie zijn pleegouders beter in staat om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Ze kunnen het gedrag van het kind beter interpreteren en daar beter op inspelen. 

Voor meer informatie over de PPI kunt u opnemen met Sophie Rotteveel via 030 - 272 43 53.