Promotieonderzoek PCIT bewezen effectief

Uit het promotieonderzoek van Mariëlle Abrahamse is gebleken dat de interventie Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) ook in Nederland effectief is. Eerder werd de effectiviteit van deze oudertraining in de Verenigde staten al aangetoond.

De resultaten van het huidige onderzoek laten zien dat PCIT effectief is om gedragsproblemen van kinderen te verminderen, opvoedingsstress bij ouders te verminderen en hun opvoedingsvaardigheden te vergroten. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat de meetinstrumenten van PCIT betrouwbaar en valide zijn in de Nederlandse situatie. Tevens ervaart de therapeut het trainingsmodel en de uitvoering van PCIT als positief.

U kunt het volledige onderzoek terugvinden op de website van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie .

Wilt u meer informatie over PCIT bij De Rading, dan klikt u hier