Presentatie handleiding Video-interactiebegeleiding 'Pleegzorg in beeld'

De landelijke studiedag van AIT op maandag 21 november 2016 staat in het teken van hechting en het belang ervan voor de ontwikkeling van kinderen met een focus op het hechtingsproces tussen pleegouders en hun kind.

De nieuwe handleiding ‘Pleegzorg in Beeld, handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg’ wordt aan de deelnemers van de studiedag tegen gereduceerd tarief aangeboden.

De handleiding is onder redactie van Marjan Hoogland geschreven door ervaren pleegzorgwerkers die werken met video-interactiebegeleiding. De regie was in handen van AIT in samenwerking met verschillende pleegzorgaanbieders die actief geparticipeerd hebben in de ontwikkeling van VIB in de pleegzorg en die hun kennis en ervaring beschikbaar hebben gesteld. De auteurs zijn werkzaam als gedragswetenschapper en/of VIB-opleider bij die pleegzorgaanbieders.

Namens De Rading heeft gedragswetenschapper Dorini Jansen bijgedragen aan de totstandkoming van het boek.

De Rading draagt vanuit haar kennis en expertise ook bij aan het dagprogramma. Collega's Dorothe Clayton en Annemarie Manschot verzorgen een workshop over 'VIB tijdens bezoekregeling' en laten deelnemers zien hoe VIB kan bijdragen aan een beter contact tussen ouders en hun kind tijdens een bezoekregeling.

Meer informatie over VIB vindt u hier.