Interventie Girls Talk voor jeugdgezondheidszorg erkend

Het doel van Girls' Talk is bevordering van seksuele gezondheid van laag opgeleide adolescente meiden (circa 14-18 jaar) met diverse etnische achtergronden. Girls' Talk is een intensieve semigestructureerde en seksespecifieke groepscounselmethodiek. Er zijn 8 bijeenkomsten van twee uur voor groepen van 6 tot 8 meiden.

De Erkenningscommissie Jeugdinterventies kan interventies erkennen op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief  volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies neemt het Nederlands Jeugdinstituut op in de databank Effectieve jeugdinterventies.