Nieuw jeugdzorgstelsel

Wij werken sinds 2015 onder regie van de gemeenten en samen met centra voor jeugd en gezin (CJG’s), onderwijs, jeugdgezondheidszorg, huisartsen en ín aanvulling op de generalist. Ieder vanuit zijn eigen kennis en kunde.

In ons handelen staan de hulpvraag en het cliëntperspectief centraal. Het doel is om de meest passende integrale hulp te bieden bij meervoudige complexe problematiek. Zo kort als kan, zo lang als nodig en aansluiten bij een zo gewoon mogelijk leven met maximale participatie naar vermogen.

Om deze opdracht vanaf 2015 goed te kunnen vervullen zijn wij vanaf 2013 reeds begonnen om in een aantal pilots te experimenteren met verschillende vormen van samenwerking. Zo zijn we in aanloop van deze stelselwijziging nauw gaan samenwerken met jeugdzorgorganisaties Lijn5 en Intermetzo. Samen zien wij het als onze maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan het versterken en ontwikkelen van de eigen kracht van de meest kwetsbare kinderen, gezinnen en hun netwerken.

Kinderen en jongeren en hun gezinnen

De Rading is een specialistische jeugdzorgorganisatie en heeft gekozen om zich specifiek te richten op kinderen en jongeren (0-23 jaar) met meervoudige complexe hulpvragen op meerdere leefgebieden, waardoor hun ontwikkeling niet in de gewenste richting verloopt.  Het gaat daarbij om:

  • kinderen en jongeren die een (gezins)vervangende veilige opvoedsituatie nodig hebben, zowel voor tijdelijk als langdurig
  • (pleeg)gezinnen met kinderen en jongeren van 0-18 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblematiek
  • meiden/jongens van 13-23 jaar met een meervoudig trauma door (seksueel) misbruik of mishandeling, en hun gezinnen

Het zijn kwetsbare kinderen en jongeren die specialistische en vaak zeer intensieve hulp of behandeling nodig hebben. Als vanzelfsprekend betrekken wij de (pleeg)ouders/verzorgers van deze kinderen en jongeren nauw in het traject.

De Rading is werkzaam in onderstaand gebied:

Professionals

Naast het behandelen en begeleiden van deze complexe doelgroepen zal De Rading haar kennis en expertise ook beschikbaar stellen voor andere professionals binnen de sector, zoals het versterken van de basiszorg door consultatie en training voor generalisten.  Wij hebben hiermee tot doel dat in de nabije toekomst een groter deel van de problematiek met de basishulp kan worden opgelost. Onze expertises zijn:

  • Veiligheid
  • Hechting
  • Trauma
  • Seksualiteit
  • Contextueel
  • Ernstige gedragsproblemen