Missie en visie: Samen voor kinderen

Wij helpen kinderen, ouders en pleegouders bij het aanpakken van problemen rond opgroeien en opvoeden. We hebben een algemene levensbeschouwing, met respect voor levensovertuiging, afkomst en levensvisie van medewerkers en cliënten.

Kind centraal in het systeem

Kinderen horen veilig thuis door hun ouders opgevoed te worden. De band tussen kinderen en ouders is onverbrekelijk. Vanuit dat besef benutten en versterken wij de eigen kracht van het gezin en de directe omgeving. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, ook al is de formele verantwoordelijkheid beperkt door een justitiële maatregel. Samen met het gezin kijken we naar hulpbronnen binnen het (familie)netwerk die kunnen ondersteunen bij het aanpakken van de problemen.

Wat moet, dat kan

Ieder kind, iedere ouder en iedere pleegouder is uniek en heeft zijn eigen zorg- en opvoedvragen. Daarom creëren we oplossingen op maat. Wij vinden passende hulpvormen binnen of buiten onze organisatie in aansluiting op de vraag van de cliënt. Van gezinsbehandeling tot pleegzorg, van wonen in een behandelgroep tot zelfstandig wonen op een kamer. Samen met het kind, de ouders, pleegouders en de verwijzer spreken we af welke passende hulp, hoe lang en waar we die hulp bieden. Hierbij toetsen we regelmatig of de gemaakte afspraken nog geldig zijn.

Werken aan verbinding

Wij zorgen ervoor dat kinderen en ouders ongeacht cultuur en achtergrond kunnen profiteren van ons hulpaanbod. Om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de hulp te bevorderen, zijn wij gericht op samenwerking en afstemming. Wij komen onze afspraken na en verwachten dat ook van kinderen, (pleeg)ouders en alle betrokken hulpverleners.

We maken van tevoren een aantal heldere afspraken, deze worden vastgelegd in een hulpverleningsplan. Regelmatig kijken wij naar wat goed gaat en wat niet. Cliënten worden betrokken bij de totstandkoming van ons beleid.

Voortdurend ontwikkelen

Wij zijn trots op onze deskundigheid en voortdurend actief in het vinden en delen van kennis en nieuwe inzichten, in samenhang met onderwijs en wetenschap. Wij benutten de kracht van diversiteit. Zo blijven wij effectieve hulp bieden aan kinderen, ouders, pleegouders en hun omgeving in de steeds veranderende samenleving.

Vanuit ons diversiteitsdenken erkennen en benutten wij de meerwaarde van de unieke eigenschappen, vaardigheden en kwaliteiten van cliënten en medewerkers.