Kwaliteit hoog in het vaandel

De HKZ-jeugdzorgnorm versie 2015 is vanaf eind 2018 verplicht voor instellingen die deze voeren. De Rading voldoet al sinds oktober 2017 aan die norm. Als u op de website van HKZ kijkt, is te zien dat slechts 4 andere instellingen dit certificaat ook hebben. Naast het certificaat Jeugdzorg 2015 heeft De Rading ook het HKZ-certificaat 'Cliënt- en patiëntveiligheid 2015'.

Lloyds constateert in 2015 het volgende:

"Op het gebied van veiligheid is er een hoge mate van bewustzijn en handelingsbekwaamheid. Daarnaast worden interventies zeer consistent doorgevoerd met een duidelijke vertaling naar effectiviteit en doorontwikkeling".

Het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Meldvin

Sinds 2011 gebruikt De Rading het in eigen beheer ontwikkelde Meldvin om incidenten te registreren en analyseren. De afgelopen jaren heeft De Rading flink in Meldvin geïnvesteerd, waardoor steeds betere analyses gemaakt kunnen worden. Naar aanleiding van de analyse worden, indien nodig, verbetermaatregelen ontwikkeld en ingevoerd. Deze analyse wordt jaarlijks gedeeld met de Inspectie Jeugdzorg.

Inmiddels is De Rading in gesprek met gemeenten over de inzet van Meldvin als registratiesysteem van incidenten bij het sociale wijkteam. Wij zijn er bijzonder trots op dat gemeente Utrecht interesse heeft getoond in ons systeem.

De Rading is sinds 2008 HKZ-gecertificeerd en vanaf 2014 in het bezit van het 'Certificaat cliënt- en patiëntveiligheid'.