Kwaliteit hoog in het vaandel

De Rading is sinds 2008 HKZ gecertificeerd en vanaf 2014 in het bezit van het 'Certificaat cliënt- en patiëntveiligheid'. De jaarlijks terugkerende audit - afgenomen door Lloyds - vindt in juni plaats en duurt 3 dagen. Lloyds constateert in 2015 het volgende:

"Op het gebied van veiligheid is er een hoge mate van bewustzijn en handelingsbekwaamheid. Daarnaast worden interventies zeer consistent doorgevoerd met een duidelijke vertaling naar effectiviteit en doorontwikkeling".

Het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Meldvin

Sinds 2011 gebruikt De Rading het in eigen beheer ontwikkelde Meldvin om incidenten te registreren en analyseren. De afgelopen jaren heeft De Rading flink in Meldvin geïnvesteerd, waardoor steeds betere analyses gemaakt kunnen worden. Naar aanleiding van de analyse worden, indien nodig, verbetermaatregelen ontwikkeld en ingevoerd. Deze analyse wordt jaarlijks gedeeld met de Inspectie Jeugdzorg.

Inmiddels is De Rading in gesprek met gemeenten over de inzet van Meldvin als registratiesysteem van incidenten bij het sociale wijkteam. Wij zijn er bijzonder trots op dat gemeente Utrecht interesse heeft getoond in ons systeem.