Kinderen, jongeren en hun gezinnen

De Rading is een specialistische jeugdzorgorganisatie en heeft gekozen om zich specifiek te richten op kinderen en jongeren (0-23 jaar) met meervoudige complexe hulpvragen op meerdere leefgebieden, waardoor hun ontwikkeling niet in de gewenste richting verloopt. Het gaat daarbij om:

  • kinderen en jongeren die een (gezins)vervangende veilige opvoedsituatie nodig hebben, zowel voor tijdelijk als langdurig
  • (pleeg)gezinnen met kinderen en jongeren van 0-18 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblematiek
  • meiden/jongens van 13-23 jaar met een meervoudig trauma door (seksueel) misbruik of mishandeling, en hun gezinnen
     

Het zijn kwetsbare kinderen en jongeren die specialistische en vaak zeer intensieve hulp of behandeling nodig hebben. Als vanzelfsprekend betrekken wij de (pleeg)ouders/verzorgers van deze kinderen en jongeren nauw in het traject.