Nieuw jeugdstelsel, nieuwe samenwerking

Sinds in 2015 het jeugdstelsel in Nederland ingrijpend is veranderd, wordt sneller en effectievere inzet van ondersteuning of jeugdhulp mogelijk. Dit stelsel sluit beter aan bij de eigen kracht en de sociale netwerken van kinderen en gezinnen. Dit is een visie die aansluit bij de visie van De Rading: wij zetten onze specialismen zo dicht mogelijk bij het kind en het gezin in en bieden daar waar nodig aansluitende ketenzorg.

Wij zien het als een uitdaging en een unieke kans om samen met alle partners in het veld de integrale zorg voor jeugd vorm te geven. Waardoor beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet en de kans op maatschappelijke participatie voor jongeren en hun gezin wordt vergroot. De Rading staatt graag in verbinding met gemeenten en andere partners, om gezamenlijk de preventieve en lokale jeugdzorg te versterken en kennis over te dragen.

De Rading is werkzaam in onderstaande regio's

Benieuwd hoe De Rading werkt aan vernieuwing in de jeugdzorg? Wij vertellen wij u hier graag meer over tijdens een werkbezoek. Neemt u gerust contact met ons op!

De Rading
Pahud de Mortangesdreef 61
3562 AB  Utrecht
Telefoon (030) 272 43 53
communicatie@rading.nl
www.rading.nl