Hulp op maat

Kinderen en jongeren horen veilig thuis door hun ouders te worden opgevoed. Het kan alleen gebeuren dat problemen thuis zo groot worden, dat uw gezin (tijdelijk) hulp nodig heeft.

Omdat geen gezin hetzelfde is, zoeken we samen met u naar een oplossing op maat. Daarbij staat uw rol als ouder(s) centraal en bespreken we:

  • Waar is het misgegaan?
  • Waar is ondersteuning voor uw gezin nodig?
  • Hoe kunt u problemen op een andere manier aanpakken?
    Omdat alleen dan de kans groot is dat het thuis en daarbuiten weer beter gaat. En nog belangrijker, beter blijft gaan.