Hulpverleningsplan en leerdoelen

De problemen waarmee uw gezin kampt, hoeft u niet alleen op te lossen. Onze professionele medewerkers begeleiden u en uw kind daar graag bij.

Daar duidelijke afspraken over maken is belangrijk. Dit wordt gedaan in een hulpverleningsplan. Hierin staan de leerdoelen van uw kind op één, gevolgd door wat haalbaar is, wat niet en wat onze hulpverlening inhoudt.

Individuele begeleiding

Voor iedere hulpvorm varieert de begeleiding. Geen gezin is immers hetzelfde en elk kind is anders. Uw kind krijgt wel een vaste begeleider (hulpverlener) of mentor. Hij/zij schrijft het hulpverleningsplan in overleg met u, uw kind en (eventueel) verwijzer.

Regelmatig organiseert de begeleider een evaluatiegesprek om het over de voortgang te hebben en zo nodig leerdoelen bij te stellen.