Wat moet, dat kan!

Ieder kind, ieder gezin en iedere situatie is uniek. Daarom creëren we oplossingen op maat. Met onze frontoffice vinden we passende hulpvormen binnen of buiten onze organisatie in aansluiting op de vraag van de cliënt. Daarbij wordt de hulp zo dicht mogelijk bij kinderen, jongeren en hun ouders georganiseerd. We sluiten aan bij een zo gewoon mogelijke opvoedsituatie en ontwikkeling. Onze hulp is aanvullend en aansluiten op de eigen kracht van het gezin en de eerder geboden hulp. Of het nu gaat om ernstige gedragsproblemen, een licht verstandelijke beperking, seksespecifieke, psychische of psychiatrische problematiek; met onze frontoffice  bieden wij specialistische zorg op maat. Is er aanvullende hulp nodig buiten ons expertisegebied, dan zorgen wij er voor dat we de juiste professionals bij de hulpverlening betrekken en sluiten wij onze hulp hierop aan. Samen met het kind, de ouders, en de betrokken hulpverlener spreken we af welke passende hulp, hoe lang en waar we die hulp bieden.