Eigen kracht gezin versterken

Kinderen horen veilig thuis door hun ouders opgevoed te worden. De band tussen kinderen en ouders is onverbrekelijk. Vanuit dat besef benutten en versterken wij de eigen kracht van het gezin en de directe omgeving. Wij bieden hulp vanuit de opvatting dat ouders verantwoordelijk zijn en blijven voor de opvoeding van hun kinderen, ook al is de formele verantwoordelijkheid beperkt door een justitiële maatregel. Ook proberen we binnen (familie)netwerk hulpbronnen te vinden voor het aanpakken van problemen. 

Zo betrekken we het netwerk op het moment dat een kind (gedeeltelijk) niet thuis kan wonen. Samen met ouders en hun netwerk kijken we naar de mogelijkheden die er zijn. Mocht het netwerk niet zelf in staat zijn om een geschikt pleeggezin te bieden, dan benutten we de connecties van het netwerk. Op deze manier lukt het ons toch om een pleeggezin te vinden in de vertrouwde omgeving van het kind. Ook bij andere vormen van jeugdhulp zetten we de hulpbronnen van het netwerk in, zodat het gezin snel weer op eigen benen verder kan.