Training 'Hechting en gedrag van mijn pleegkind'

In deze praktische online training (e-learning) leren pleegouders mogelijke oorzaken en uitingsvormen van onveilige hechting en de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Deelnemers leren ook wat het belang van gezonde hechting is en welk gedrag en welke reacties van pleegouders daaraan bijdragen. 

Er wordt in de training:

 • Kort uitleg over hechting gegeven
 • Informatie gegeven over hoe onveilige hechting terug te zien is in gedrag van pleegkinderen
 • Hoe je daar als pleegouder op kunt reageren
 • Daarna volgt een aantal casussen om mee te oefenen en op te reageren, waarbij steeds de vraag is 'wat heeft dit kind nodig?'. En ook 'hoe kun je dat als pleegouder bieden?'
 • Vervolgens worden handvatten en tips gegeven, passend bij die situatie
   

In de cursus komen pleegouders en een biologische moeder aan het woord die hun ervaringen delen. Deelnemers maken zo kennis met verschillende gedragingen van pleegkinderen en verschillende reacties van pleegouders. Ze staan stil bij hun eigen mogelijkheden en valkuilen, en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Doelen van de training

 • Weten wat (on)veilige hechting is
 • Weten hoe onveilige gehechtheid in gedrag pleegkind te zien is
 • Weten hoe veilige hechtingsrelatie met pleegkind wordt bevorderd
   

Aantal bijeenkomsten en tijdsduur

Omdat het om een e-learning gaat, bepaalt de deelnemer zelf het tijdstip en de duur. Dit hangt mede af van hoe vaak de theorie in praktijk wordt geoefend en het aantal artikelen dat men erover leest.

Trainingsdata

Hele jaar door.

Tijdsinvestering naast bijeenkomsten

Niet van toepassing.

Aanmelden?

Stuur Shirley Mantel van het secretariaat een e-mail (s.mantel@rading.nl).

Bijzonderheden

Het is belangrijk dat uw pleegzorgbegeleider weet dat u deelneemt dus breng hem/haar s.v.p. op de hoogte.

Er is een forum waar pleegouders onderling ervaringen uitwisselen over pleegouderschap.

Datum

vrijdag, 1 december, 2017 - 00:00 tot zondag, 31 december, 2017 - 00:00