Opening 1e gezinshuis in Driebruggen ook primeur voor De Rading

Gezinshuis geeft uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis

Wanneer kinderen niet langer bij hun ouders kunnen wonen dan is een gezinshuis één van de mogelijkheden. In een gezinshuis wonen ongeveer vier uithuisgeplaatste kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar. Zij groeien op in het gezin van de gezinshuisouders. In Driebruggen opent familie Van der Vliet donderdagmiddag 28 juni 2018 als eerste gezinshuis in die plaats ‘officieel’ haar deuren. Om dit bijzondere moment te onderstrepen, verricht wethouder Smits de opening. De Rading Jeugd- en Opvoedhulp heeft hiermee eveneens een primeur omdat dit het eerste gezinshuis onder haar paraplu wordt.

Zo normaal mogelijk opgroeien

Omdat het voor de ontwikkeling en toekomst van een kind belangrijk is in een zo normaal mogelijk gezin op te groeien, is naast pleegzorg een andere woon(hulp)vorm ontstaan: het gezinshuis. Het belangrijkste verschil met een pleeggezin is dat een gezinshuisouder een professional is die kinderen met zware, ingewikkelde problemen opvoedt.

Het gezinshuis van familie Van der Vliet, dat ‘Onder de Regenboog’ heet, wordt naast De Rading ook door Gezinshuis.com begeleid.

“De regenboog staat voor de trouw van God aan mensen. In dit bewustzijn doen wij ons werk voor kinderen en jongeren.
De regenboog staat ook voor veelkleurigheid. Ons gezinshuis staat open voor kinderen die deze zorg nodig hebben, ongeacht wie ze zijn en waar ze vandaan komen.
Ons huis en ons gezin zijn in veel opzichten veelkleurig!”

Maxim en Wilma van der Vliet

Wat is een gezinshuis?

De Rijksoverheid omschrijft een gezinshuis als volgt: “Een gezinshuis vangt kinderen op die niet langer thuis kunnen wonen. Een gezinshuis lijkt op een normaal gezin. Er zijn doorgaans twee ouders die voor de kinderen zorgen. De kinderen in een gezinshuis hebben vaak zware, ingewikkelde problemen. Daarom krijgt één van de, of beide ouders betaald voor de zorg aan de kinderen. De betaalde ouder heeft altijd een passende opleiding.”

Op de websites van de rijksoverheid en gezinshuis vindt u meer informatie.

Meer weten over gezinshuis 'Onder de Regenboog'?

Neem contact met ons op via 030-2724353 of info@rading.nl.